Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Giới thiệu chung

  12440861 GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRƯỜNG
  Trường THCS Thành Nhất được thành lập vào năm 1999 theo quyết định số 01/TC-CB ngày 12/04/1999 của giám đốc sở GD và ĐT tỉnh ĐăkLăk, tại địa chỉ số 04 Nguyễn Thị Định, Phường Thành Nhất, Tp. Buôn Ma Thuột Trường được UBND Tỉnh Đăk Lăk công nhận trường chuẩn quốc gia vào tháng 9 năm 2013. Đội ngũ cán bộ - Gv- Nv gồm có 40 người, nữ 30. Trong đó Ban giám hiệu: 2; Giáo viên: 30 (tỉ lệ giáo viên đứng lớp 1,87); Nhân viên 6....

  Cơ cấu tổ chức

  KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2020-2021
  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ : TOÁN- LÝ -TIN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số 13 /KHT-TTLT Buôn ma thuột, ngày 29 tháng 11...
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021
 • BÁO CÁO CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CBCC -VC NĂM HỌC 2020- 2021
 • KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN QUÝ III NĂM 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • HỘI THI BÀY MÂM NGŨ QUẢ, VUI TẾT TRUNG THU NĂM HỌC 2020 - 2021
 • CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐỘI VIÊN CỦA HỌC SINH LỚP 7
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM HỌC 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM HỌC 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM HỌC 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 10 - 2019
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 10 NĂM 2019-2020
 • BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 09 - 2019
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 9 NĂM 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • BÁO CÁO Sơ kết học kỳ I và Phương hướng học kỳ II Năm học: 2018 - 2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I – NĂM 2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018-2019
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐỘI THÁNG 11
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20/11
 • KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20/10
 • BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA (THỰC HIỆN NĂM HỌC 2018-2019)
 • KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ IV – NĂM 2018
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỌC KÌ I Năm học 2018 – 2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
 • Kế hoạch tháng 10/ 2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11.
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10.
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8
 • BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
 • Chi bộ Đảng

  DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÁNG 10 – 2018
  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT THÁNG 10 – 2018 Chi bộ THCS Thành Nhất ====================== A/ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC THÁNG 9/2018 1. Lãnh đạo chính quyền - Thực hiện chương trình tuần 3 đến tuần 6. - Hồn thnh điều tra phổ cập v nhập dữ liệu theo kế hoạch; - Tổ chức kiểm tra định kì theo PPCT...

  Công đoàn trường

  Công đoàn Trường THCS Thành Nhất
  TỔNG SỐ CÔNG ĐOÀN VIÊN: 37 Ban Chấp Hành Công Đoàn: số lượng 3 Đ/c - Chủ tịch công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy Viên: 1. Đ/c Bùi Thị Huyền: Trưởng ban UBKT CĐ 2. Đ/c Đoàn Thị Hảo- Thủ quỹ CĐ, Phụ trách đời sống Tổ công đoàn: 2 tổ 1. Tổ công đoàn số 1: Tổ Hành chính, ngoại ngữ, xã hội Tổ trưởng; Đặng Thị Thúy...

  Danh sách giáo viên

  DANH SÁCH GIÁO VIÊN - NHÂN VIÊN
  DANH SÁCH GIÁO VIÊN - CNV NĂM HỌC 2019 - 2020 TT Họ và tên Năm Sinh Quê Quán Chuyên Môn Chức Vụ 1 Nguyễn Đức Huy 1964 Phú Thọ ĐẠI HỌC TOÁN Hiệu Trưởng 2 Trần Thị Ái Vy 1976 Bình Định ĐH Anh Phó Hiệu trưởng 3 Phạm Thị Hoài Bắc ...

  Danh sách lớp

  DANH SÁCH LỚP
  DANH SÁCH LỚP NĂM HỌC 2019 - 2020 TT Họ và tên giáo viên chủ nhiệm Lớp 1 Ngô Ngọc Hông Thủy 9A 2 Từ Thị Minh Dung 9B 3 Phạm Thị Hoài Bắc 9C 4 Lê Thị Thanh Xuân 9D 5 Đinh Thị Kim Oanh 8A 6 Nguyễn Thị Nguyên 8B 7 ...

  Thời khóa biểu

  THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II NĂM HỌC 2019 - 2020
  KHỐI SÁNG: PGD & ĐT TP. BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Năm học: 2019-2020- Học kỳ II SỐ 01 Thực hiện từ ngày 02 tháng 01 năm 2020 THỨ TIẾT 6A (P. CAO) 6B (H. MỸ) 6C (T. PHƯƠNG) 6D ( B. HUYỀN) 6E (N. THỦY) 9A (H. THỦY) 9B (M. DUNG) 9C (P. BẮC) 9D (T. XUÂN) 2 1 Chào cờ ...

  Hình ảnh hoạt động

  DẠY HỌC THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN PHẨM CHẤT, NĂNG LỰC HỌC SINH
  THẦY NGUYỄN CẨM THẠCH: MÔN VẬT LÝ- LỚP 7B ...
 • SINH HOẠT CỤM CHUYÊN MÔN SỐ 13- MÔN TOÁN
 • GẶP MẶT ĐỘI TUYỂN HỌC SINH THAM DỰ KỲ THI HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ
 • LỄ TỔNG KẾT & PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ I NĂM HỌC 2020-2021
 • HOẠT ĐỘNG KỶ NIỆM NGÀY THÀNH LẬP QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM
 • VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
 • HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11
 • HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020 - 2021
 • ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG LŨ LỤT
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2020 - 2021
 • TRUYỀN THÔNG VỀ KỸ NĂNG PHÒNG CHỐNG XÂM HẠI TRẺ EM, AN TOÀN GIAO THÔNG
 • VỆ SINH TRƯỜNG LỚP DO DỊCH COVID - 19
 • LỄ KỶ NIỆM 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM (20/11/1982 - 20/11/2019)
 • TRUYỀN THÔNG VỀ PHÒNG CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI VÀ XÂM HẠI PHỤ NỮ TRẺ EM
 • HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG 37 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
 • THI BÀY MÂM NGŨ QUẢ - TRUNG THU 2019
 • LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 - 2020
 • LỄ TỔNG KẾT & PHÁT THƯỞNG NĂM HỌC 2018-2019
 • CUỘC THI: EM THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH
 • Phong trào “Nuôi heo đất” năm học 2018-2019
 • HÌNH KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG
 • KỶ NIỆM 88 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT
 • KỶ NIỆM 88 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT
 • SƠ KẾT VÀ PHÁT THƯỞNG HỌC KỲ I
 • CHỦ ĐIỂM THÁNG 12 “ UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN ”
 • HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG
 • TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT THAM GIA HỘI THAO NGÀNH
 • LỄ KỶ NIỆM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2018
 • GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG
 • HỘI GIẢNG CHÀO MỪNG NGÀY 20/11
 • HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019
 • HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI TRƯỜNG NĂM HỌC 2018 - 2019
 • HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC