Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA – SINH – THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 14 / KHT-HST Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 11 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 11 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10: * Những việc đã làm được: 1.Hoạt động chuyên môn: - Thực hiện chương trình tuần từ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA – SINH - THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: / KHT - THST Buôn Ma Thuột, ngày 5 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9: 1. Những việc đã đạt được: a. Công tác chuyên môn. - Thực hiện chương trình tuần...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA - SINH - THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 9/ KH - HST Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 9 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8: - 1. Những việc đã đạt được: - Phân công giáo viên ra đề thi lại , coi...

  KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019- 2020

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: SINH – HÓA – THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/ KHT - TSHT Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 12 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 12 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 11: 1. Những việc đã đạt được: a. Chuyên môn: - Nhìn chung đảm bảo ngày, giờ công, - Giờ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019- 2020

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: SINH – HÓA – THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 09/ KHT - TSHT Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 11 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 11 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10: 1. Những việc đã đạt được: a. Chuyên môn: - Nhìn chung đảm bảo ngày, giờ công, - Giờ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: SINH – HÓA – THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 03/ KHT - TSHT Buôn Ma Thuột, ngày 3 tháng 10 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9: 1. Những việc đã đạt được: a. Chuyên môn: - Nhìn chung đảm bảo ngày, giờ công, - Giờ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: SINH – HÓA – THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số2/ KH - SHT Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 9 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 9 *I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8 - Phân công giáo viên ra đề...

  KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: SINH – HÓA – THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số1/ KH - SHT Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 8 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 8 I. Kế hoạch tháng 8: Chủ điểm: Kỉ niệm 74 năm cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2019) 1. Chuyên môn: - Tham gia học chính trị tại trường TTCT TP Buôn Ma Thuột 02 ngày ( Ngày 31/7 và ngày...

  KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/ KHT - THS Buôn Ma Thuột, ngày 5 tháng 5 năm 2019 ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 09/ KHT - THS Buôn Ma Thuột, ngày 5 tháng 4 năm 2019 ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 08/ KHT - THS Buôn Ma Thuột, ngày 5 tháng 3 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 3 I. Đánh giá công tác tháng 2: 1. Những việc đã làm được: a. Chuyên môn: - Nhìn chung đảm bảo ngày, giờ công, (Cô Ngọc nghỉ 01 phép...

  KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 08/ KHT - THS Buôn Ma Thuột, ngày 5 tháng 2 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 2 I. Đánh giá công tác tháng 1: 1. Những việc đã làm được: a. Chuyên môn: - 100% đảm bảo ngày, giờ công, -...

  KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 6/ KHT - THS Buôn Ma Thuột, ngày 5 tháng 1 năm 2019 KẾ HOẠCH THÁNG 1 I. Đánh giá công tác tháng 12: 1. Những việc đã làm được: - Đảm bảo ngày, giờ công, giờ giấc ra vào lớp nghiêm túc, - Thực hiện chương trình...

  KẾ HOẠCH THÁNG 11

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số4/ KH - HS Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 11 năm 2018 KẾ HOẠCH THÁNG 11 I. KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018 Chủ điểm: Thi đua lập thành tích chào mừng ngày nhà giáo Việt nam 20/11 1. Công tác tổ chức, giáo dục đạo đức, nếp sống: a. Giáo viên: - Hiểu được ý nghĩa ngày nhà giáo Việt...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA - SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 3/ KH - HS Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. KẾ HOẠCH THÁNG 10: CHỦ ĐIỂM: Kỉ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, ngày Bác Hồ gửi thư lần cuối cho ngành giáo dục 15/10. 1. Công tác tổ chức, giáo dục đạo đức,...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA - SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số2/ KH - HS Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 8 năm 2018 KẾ HOẠCH THÁNG 9 I. KẾ HOẠCH THÁNG 9: Chủ điểm: Chào mừng ngày Quốc khánh 2- 9 và năm học mới 2018 – 2019. A. Nội dung: 1. Công tác tổ chức, giáo dục đạo đức, nếp sống: a. Giáo viên: - Thực hiện cuộc...

  KẾ HOẠCH THÁNG 8

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA - SINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số1/ KH - HS Buôn Ma Thuột, ngày 1 tháng 8 năm 2018 KẾ HOẠCH THÁNG 8 I. Kế hoạch tháng 8: Chủ điểm: Kỉ niệm 73 năm cách mạng tháng tám (19/8/1945 - 19/8/2018) 1. Chuyên môn: - Tham gia học chính trị tại trường TTCT TP Buôn Ma Thuột 02 ngày ( Sáng 13 và ngày 14/8/18). - Giáo...