Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: NGỮ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 10/ KH- NV Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9: Những việc đã làm được *1. Công tác dạy và học: - Thực hiện chương trình tuần 1 đến 4 -...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: NGỮ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 09/ KH- NV Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 09 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 9 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8: 1. Công tác dạy và học: - Tham gia ôn tập, chấm thi ( học sinh thi lại) theo kế hoạch của nhà trường. Đồng chí Linh khối 6,...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ NGỮ VĂN ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ NGỮ VĂN Độc Lập – Tự Do...

  KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ NGỮ VĂN ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11.

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI Độc...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10.

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI Độc...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ XÃ HỘI ...