Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH CHYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM HỌC 2020 - 2021

  PHÒNG GD & ĐT TP. BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 23 /KH-CM Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM HỌC 2019 - 2020

  PHÒNG GD &ĐT TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 12/ KH...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM HỌC 2019 - 2020

  PHÒNG GD &ĐT TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 11/ KH...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM HỌC 2019 - 2020

  PHÒNG GD &ĐT TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 10/ KH...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2019- 2020

  PHÒNG GD &ĐT TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 03/ KH...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM HỌC 2019 - 2020

  PGD & ĐT TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 02/ KH- CM ...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8 NĂM HỌC 2019 - 2020

  PGD & ĐT TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TrƯỜng THCS THÀNH NHẤT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc SỐ: 01 /KH-CM ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019

  PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ: 16 /KH-CM ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019

  PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ: 14 /KH-CM ...

  BẢNG PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Năm học 2018- 2019 Học kỳ II BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY SỐ 02 Thực hiện từ ngày 18 tháng 02 năm 2019 TT Cán bộ-Giáo viên Kiêm nhiệm CN Phân công chuyên môn Số tiết 1 Nguyễn Đức Huy HT GDCD (7B)...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 3/2019

  PGD & ĐT tp. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TrƯỜng THCS THÀNH NHẤT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc SỐ: 13/KH-CM ...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2/2019

  PGD & ĐT TP. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜng THCS THÀNH NHẤT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc SỐ: 12 /KH-CM ...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 01

  PGD & ĐT tp. BUÔN MA THUỘT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜng THCS THÀNH NHẤT Độc lập- Tự do- Hạnh phúc SỐ: 08 /KH-CM Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 01 năm 2019 KẾ HOẠCH CHUYÊN...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12

  PGD & ĐT tp. BUÔN MA THUỘT TrƯỜng THCS THÀNH NHẤT SỐ: 07 /KH-CM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11

  PGD & ĐT tp. BUÔN MA THUỘT TrƯỜng THCS THÀNH NHẤT SỐ: 06 /KH-CM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Buôn...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10

  PGD & ĐT tp. BUÔN MA THUỘT TrƯỜng THCS THÀNH NHẤT SỐ: 03 /KH-CM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày 3 tháng 10 năm 2018 KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 *1. Những việc đã đạt được: - Thực hiện TKB và chương trình tuần 3-6 - Xây dựng quy chế chuyên môn Trường THCS Thành Nhất năm học...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9

  PGD & ĐT tp. BUÔN MA THUỘT TrƯỜng THCS THÀNH NHẤT SỐ: 02 /KH-CM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ...

  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 8

  PGD & ĐT tp. BUÔN MA THUỘT TrƯỜng THCS THÀNH NHẤT SỐ: 01 /KH-CM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ...