Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  ÔN TẬP CHƯƠNG 2

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Ngô Ngọc Hồng Thủy
  Ngày gửi: 12h:39' 02-03-2020
  Dung lượng: 30.3 KB
  Số lượt tải: 26
  Số lượt thích: 2 người (Nguyễn Cao Trí, Trần Quang Đức)
  HỌ VÀ TÊN:…………………………. ÔN TẬP CHƯƠNG 2 SỐ HỌC 6(LẦN 1/2020)

  ĐỀ 1
  I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3điểm)
  Câu 1: (2điểm) Hãy khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất.
  1) Tính: (–52) + 70 kết quả là:
  A.18 B. (–18) C. (–122) D. 122
  2) Tính: –36 – 12 kết quả là:
  A. 24 B. 48 C. (–24) D. (–48)
  3) Tính: (–8).(–25) kết quả là:
  A. 33 B. (–33) C. 200 D. (–200)
  4)5 x = ?
  A. x = x = 5 B. x = 5 C. –5 D. Một kết quả khác.
  5)Khi bỏ dấu ngoặc trong biểu thức: 2009 – (5 – 9 + 2008) ta được:
  A. 2009 + 5 – 9 – 2008 B. 2009 – 5 – 9 + 2008
  C. 2009 – 5 + 9 + 2008 D. 2009 – 5 + 9 – 2008
  6)Trong tập hợp các số nguyên Z tất cả các ước của 5 là:
  A. 1 và -1 B. 5 và -5 C. 1 và 5 D. 1 ; -1 ; 5 ; -5
  7) Kết quả của phép tính (-3)(+4) (-5)(-7)
  A. Âm B. Dương C. 0 D.420
  8) Tính là:
  A. 208 B.-100 C. 100 D. Đáp số khác

  Câu 2: (1điểm) Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:
  Câu
  Nội dung
  Đúng
  Sai
  
  1
  Tổng hai số nguyên khác dấu là một số nguyên âm
  
  
  
  2
  Giá trị tuyệt đối của một số nguyên luôn không âm
  
  
  
  3
  Tích hai số nguyên trái dấu là một số nguyên âm
  
  
  
  4
  Các số 1 và -1 là ước của mọi số nguyên
  
  
  
  
  II- TỰ LUẬN : (7điểm)
  Bài 1: (3điểm) Thực hiện phép tính (Tính nhanh nếu có thể)
  a) 5.(–8).2.(–3) b) 3.(–5)2 + 2.(–5) – 20
  c) 34.(15 –10) – 15.(34 –10)
  Bài 2: (3điểm) Tìm xZ , biết:
  a) 5 – (10 – x) = 7 b) 
  Bài 3: (1điểm) Tính giá trị của biểu thức: ax – ay + bx – by với a + b = 15 , x – y = - 4


  ĐỀ 2

  I. TRẮC NGHIỆM: (2 điểm)
  Bài 1: Hãy khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
  1) Trong các số nguyên âm sau, số nhỏ nhất là:
  A. -789 B. -123 C. -987 D. -102
  2) Câu nào sai ?
  A. Giá trị tuyệt đối của một số là khoảng cách từ điểm biểu diễn số đó đến điểm O
  trên trục số.
  B. Giá trị tuyệt đối của số âm là chính số đó.
  C. Giá trị tuyệt đối của một số dương là chính nó.
  D. Giá trị tuyệt đối của số O là số đối của nó.
  3) Cho biết -8.x < 0. Số x có thể bằng:
  A. -3 B. 3 C. -1 D. 0
  4) Trong tập hợp số nguyên, tập hợp các ước của 4 là:
  A. {1; 2; 4; 8} B. {1; 2; 4}
  C. {-4; -2; -1; 1; 2; 4} D. {-4; -2; -1; 0; 1; 2; 4}
  Bài 2: Điền dấu “X” vào ô “Đúng” hoặc “Sai” cho thích hợp:
  Khẳng định
  Đúng
  Sai
  
  1) Tập hợp Z các số nguyên bao gồm các số nguyên âm, số 0 và các số nguyên dương.
  
  
  
  2) Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn 0 hoặc bằng 0.
  
  
  
  No_avatarf

  1a

  2d

  3c

  4d

  5d

  6d

  7a

  No_avatarf

  câu 2 

  1 sai

  2,3,4 đúng

  Avatar

  Các bạn trao đổi với cô qua Messenger nha

  Cô trả lời dễ hơn.

  Câu nào k có số để tính thì....khỏi tính.Không biết ngượng

  No_avatarf

  CÁC EM LỚP 7 C,D LẤY BÀI VÊ LÀM RỒI GỬI CHO CÔ QUA ZALO: 0914165511 HAY MESSENGER:Kim Oanh vào thứ 2 ngày 20 tháng 4 nha các em. còn lớp 7 A,B gửi cho cô Hảo nha các em.

   
  Gửi ý kiến