Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Tiếng Anh 7 (Sách moi). TEST 15' NO.3

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Đinh Thị Kim Oanh
  Ngày gửi: 17h:02' 16-04-2020
  Dung lượng: 4.0 KB
  Số lượt tải: 151
  Số lượt thích: 0 người
  PHÒNG GD & ĐT TP BUÔN MA THUỘT THE TEST ENGLISH 7
  Thanh Nhat school Time: 15 munites
  Class: 7………..
  Full name: …………………………….

  Marks
  Teacher’s comments


  
  
  * Chọn đáp án đúng nhất
  1. When I last saw him, he _____ in London.
  A. has lived         B. is living       C. was living      D. has been living
  2. We _______ Dorothy since last Saturday.
  A. don`t see         B. haven`t seen      C. didn`t see      D. hadn`t seen
  3. The train ______ half an hour ago.
  A. has been leaving      B. left            C. has left          D. had left
  4. I _______ in the room right now.
  A. am being                  B. was being
  C. have been being            D. am
  5. I ______ to New York three times this year.
  A. have been         B. was            C. were          D. had been
  6. I`ll come and see you before I _______ for the States.
  A. leave             B. will leave         C. have left          D. shall leave
  7. I have never played badminton before. This is the first time I _____ to play.
  A. try               B. tried              C. have tried             D. am trying
  8. After I _______ lunch, I looked for my bag.
  A. had               B. had had            C. have has            D. have had
  9. By the end of next year, George _______ English for two years.
  A. will have learned           B. will learn
  C. has learned               D. would learn
  10. The man got out of the car, ________ round to the back and opened the book.
  A. walking               B. walked             C. walks           D. walk
  11. Henry _______ into the restaurant when the writer was having dinner.
  A. was going               B. went              C. has gone         D. did go
  12. He will take the dog out for a walk as soon as he ______ dinner.
  A. finish                    B. finishes           C. will finish          D. finishing
  13. I will be glad if he _______ with us.
  A. had gone                  B. did go              C. went           D. goes
  14. Ask her to come and see me when she _______ her work.
  A. finish                     B. has finished        C. finished          D. finishing
  16. Tom and Mary ______ for Vietnam tomorrow.
  A. leave                     B. are leaving             C. leaving             D. are left
  No_avatarf

  Class: 7A

  Full name: Đặng Lê Phương Ánh

  1.C   2.B   3.A   4.D   5.D

  6.C   7.A   8.D   9.C   10.A

  11.B   12.C   13.D   14.A    15.C

   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓