Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Ban giám hiệu

  12436297 BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT
  DANH SÁCH BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH CHỨC VỤ TĐCM SĐT 1 NGUYỄN ĐỨC HUY 1964 HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC 0914021736 2 TRẦN THỊ ÁI VY 1976 PHÓ HIỆU TRƯỞNG ĐẠI HỌC 0914434383 Thầy NGUYỄN ĐỨC HUY: CÔ TRẦN THỊ ÁI VY: ...

  Ban chấp hành công đoàn

  BÁO CÁO CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CBCC -VC NĂM HỌC 2020- 2021
  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH NHẤT BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CB- CCVC NĂM HỌC: 2020- 2021 - Kính thưa đoàn chủ tịch! - Kính thưa quý vị đại biểu! - Thưa tất cả các đồng chí CB- GV- CNV của trường! Tôi xin thay mặt cho đoàn chủ tịch trình bày quá trình chuẩn bị Hội nghị CB- CC của trường...

  Các tổ chuyên môn

  KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2020-2021
  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ : TOÁN- LÝ -TIN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số 13 /KHT-TTLT Buôn ma thuột, ngày 29 tháng 11...
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2 NĂM HỌC 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM HỌC 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1 NĂM HỌC 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2019- 2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2019-2020
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 5/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • BÁO CÁO Sơ kết học kỳ I và Phương hướng học kỳ II Năm học: 2018 - 2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 4/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 3/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 2/2019
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 01/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 1/2019
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2018-2019
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 12
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 12/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11/2018
 • Kế hoạch tháng 10/ 2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11.
 • KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10.
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8/2018
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11
 • KẾ HOẠCH THÁNG 10
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8
 • KẾ HOẠCH THÁNG 11
 • KẾ HOẠCH THÁNG 9
 • KẾ HOẠCH THÁNG 8