Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  BÁO CÁO CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CBCC -VC NĂM HỌC 2020- 2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THÀNH NHẤT BÁO CÁO QUÁ TRÌNH CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ CB- CCVC NĂM HỌC: 2020- 2021 - Kính thưa đoàn chủ tịch! - Kính thưa quý vị đại biểu! - Thưa tất cả các đồng chí CB- GV- CNV của trường! Tôi xin thay mặt cho đoàn chủ tịch trình bày quá trình chuẩn bị Hội nghị CB- CC của trường...

  KẾ HOẠCH CÔNG ĐOÀN QUÝ III NĂM 2020

  LIÊN ĐOÀN LĐ THÀNH PHỐ BMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÑ TRÖÔØNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 06./KH-CĐ ...

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ I – NĂM 2019

  LIÊN ĐOÀN LĐ THÀNH PHỐ BMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CĐ TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 20/KH-CĐ ...

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20/11

  LIÊN ĐOÀN LĐ THÀNH PHỐ BMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÑ TRÖÔØNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 07/ KHCĐ - NC ...

  KẾ HOẠCH TỔ CHỨC 20/10

  LIÊN ĐOÀN LĐ THÀNH PHỐ BMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÑ TRÖÔØNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 03/ KHCĐ- NC ...

  BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA (THỰC HIỆN NĂM HỌC 2018-2019)

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. BUÔN MA THUỘT TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc _______________________ BẢNG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ THI ĐUA (THỰC HIỆN NĂM HỌC 2018-2019) I/ CHẤP HÀNH NỘI QUY, QUY CHẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG- CHUYÊN MÔN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ : A- NHÀ TRƯỜNG: (30 ĐIỂM) TT NỘI DUNG ...

  KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN QUÝ IV – NĂM 2018

  LIÊN ĐOÀN LĐ THÀNH PHỐ BMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÑ TRÖÔØNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 04/KH-CĐ ...

  KẾ HOẠCH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HỌC KÌ I Năm học 2018 – 2019

  LIÊN ĐOÀN LĐ THÀNH PHỐ BMT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÑ TRÖÔØNG THCS THÀNH NHẤT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 16/ KHCĐ ...

  BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

  TỔNG SỐ CÔNG ĐOÀN VIÊN: 37 Ban Chấp Hành Công Đoàn: số lượng 3 Đ/c - Chủ tịch công đoàn: Đ/c Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy Viên: 1. Đ/c Bùi Thị Huyền: Trưởng ban UBKT CĐ 2. Đ/c Đoàn Thị Hảo- Thủ quỹ CĐ, Phụ trách đời sống Tổ công đoàn: 2 tổ 1. Tổ công đoàn số 1: Tổ Hành chính, ngoại ngữ, xã hội Tổ trưởng; Đặng Thị Thúy...