Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thành Nhất

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  KẾ HOẠCH THÁNG 12 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ : TOÁN- LÝ -TIN Độc lập- Tự do- Hạnh phúc Số 13 /KHT-TTLT Buôn ma thuột, ngày 29 tháng 11...

  KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA – SINH – THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 14 / KHT-HST Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 11 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 11 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10: * Những việc đã làm được: 1.Hoạt động chuyên môn: - Thực hiện chương trình tuần từ...

  KẾ HOẠCH THÁNG 11 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: TOÁN – LÝ-TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 12/ KHT-TTLT Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 11 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 11 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 10: * Những việc đã làm được: 1.Hoạt động chuyên môn: - Thực hiện chương trình...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: TOÁN-LÝ-TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:10 / KHT-TTLT Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9: * Những việc đã làm được: 1.Hoạt động chuyên môn: -...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: TIẾNG ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:10 / KHT - TA Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9: 1. Những việc đã làm được: a. Công...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: TIẾNG ANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 09/ KH- TA Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 09 năm...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Số: 13/KH-HCVP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH Về việc Hoạt động tháng 10 năm 2020 I. Đánh giá hoạt động tháng 9 . 1. Những công việc đã làm được: Đã sắp xếp lại các phòng làm việc...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Số: 11/KH-HCVP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH Về việc Hoạt động tháng 9 năm 2020 I. Đánh giá hoạt động tháng 8 . Các bộ phận đã dự trù và mua sắm...

  KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ HÀNH CHÍNH VĂN PHÒNG Số: 11/KH-HCVP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Buôn Ma Thuột, ngày 01 tháng 8 năm 2020 KẾ HOẠCH Về việc Hoạt động tháng 8 năm 202020 I. Đánh giá hoạt động tháng 7 . Thực hiện ngày trực nghiêm túc đúng quy định....

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: NGỮ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 10/ KH- NV Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9: Những việc đã làm được *1. Công tác dạy và học: - Thực hiện chương trình tuần 1 đến 4 -...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: NGỮ VĂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 09/ KH- NV Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 09 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 9 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8: 1. Công tác dạy và học: - Tham gia ôn tập, chấm thi ( học sinh thi lại) theo kế hoạch của nhà trường. Đồng chí Linh khối 6,...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA – SINH - THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: / KHT - THST Buôn Ma Thuột, ngày 5 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9: 1. Những việc đã đạt được: a. Công tác chuyên môn. - Thực hiện chương trình tuần...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: HÓA - SINH - THỂ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 9/ KH - HST Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 9 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 9 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8: - 1. Những việc đã đạt được: - Phân công giáo viên ra đề thi lại , coi...

  KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2020- 2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/ KH – S-Đ-GDCD Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN Năm học2020- 2021 Căn cứ vào kế hoạch số 370/PGDĐT - THCS ngày 02/10/ 2020, v/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2020 – 2021. Căn cứ vào kế hoạch năm học...

  KẾ HOẠCH THÁNG 10 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 10/ KH – S-Đ-GDCD Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 10 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 10 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 9 1. Những việc đã làm được: a. Chuyên môn: - Nhìn chung đảm bảo ngày,...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 09/ KH-S- Đ-GDCD Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 09 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 9 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THÁNG 8: 1. Những việc đã làm được: a. Chuyên môn: - Nhìn chung đảm bảo ngày, giờ công, - Giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh thi lại nghiêm túc, - Ra đề thi lại...

  KẾ HOẠCH THÁNG 8 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT TỔ: SỬ - ĐỊA - GDCD CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số 08/ KHT Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 08 năm 2020 KẾ HOẠCH THÁNG 8 I. ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC HÈ: 1. Những việc đã làm được: - 100% giáo viên trong tổ trả phép đúng thời gian quy định, - Thực hiện nghiêm túc giãn cách...

  KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM HỌC 2020-2021

  TRƯỜNG THCS THÀNH NHẤT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔ: TOÁN – LÝ- TIN Độc lập – Tự do– Hạnh phúc ...